Stichting Vrienden van ARIE

ARIE (Asociación para la Rehabilitación del Infantil Excepcional) werd in 1988 opgericht als een privé organisatie, die zonder winstoogmerk medische behandeling verleent aan kinderen in Lima, Peru. Het gaat hier om kinderen uit armoede wijken, die normaliter geen of slechts beperkte toegang hebben tot medische faciliteiten. In het bijzonder richt ARIE zich op de ontwikkeling van kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.

De ‘Stichting Vrienden van ARIE’ is een Nederlandse Stichting, die steun geeft aan het werk van ARIE door fondsenwerving, door richting te geven aan de lokale organisatie, door te helpen bij het uitvoeren van programma’s en door controle uit te oefenen op het gevoerde beleid.

De Nederlandse Stichting is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en als een Erkend Goed Doel door de toezichthouder CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

Bekijk ARIE in Lima