Gegevens Stichting Vrienden van ARIE

Stichting Vrienden van ARIE

RSIN/Fiscaal nummer: 8093.92.252
Adres: Delistraat 37, 2585 VX Den Haag
Contact: info@vrienden-van-arie.nl of tel: +3170 322 5226

Bestuurssamenstelling:

- A.G. Beelaerts van Blokland (voorzitter)
- B.C.G. Spoor – van Andel (secretaris)
- R.Q. Bolle (penningmeester)
- M.J.M. Kraijenhoff – Smit (lid)
- S.H. van Panhuys – Beelaerts van Blokland (lid)

  • Beleidsplan: zie bijlage
  • Statuten: zie bijlage
  • Integriteitsbeleid: zie bijlage
  • Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan bestuursleden worden geen leningen, voorschotten of garanties gegeven.
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Zie punt 1.3 van de Jaarrekening 2022
Financiële verantwoording: zie de Jaarrekening
Bekijk ons CBF Erkenningspaspoort