Over ARIE in Lima

Na een pril begin in 1988 in een geleende garage, beschikt ARIE nu over zes poliklinieken in achterstandswijken van Lima. Hier werken ruim drie honderd mensen waaronder kinderneurologen, revalidatieartsen en therapeuten in verschillende disciplines, die meer dan 6.000 kinderen wekelijks behandelen. Dankzij ARIE hebben nu 35.000 kinderen een betere toekomst.

Hoe eerder een kind met een beperking naar ARIE komt, hoe beter. Door vroegtijdige diagnose en een individueel aangepaste behandeling, biedt ARIE het kind alle kans om zich binnen wat mogelijk is, maximaal te ontwikkelen. De zo belangrijke rol van de ouders wordt niet vergeten en zij worden aangemoedigd en bijgestaan om actief betrokken te zijn bij het ontwikkelingsproces van hun kind.

De belangrijkste bron van inkomsten voor ARIE is het bedrag dat de ouders, inkomensafhankelijk, bijdragen aan de behandeling van hun kind. Verder ontvangt ARIE donaties uit zowel binnen- als buitenland. ARIE is een particulier initiatief en ontvangt steun noch subsidie van de overheid.

Door de organisatie eenvoudig te houden wordt bureaucratie vermeden en kunnen de meeste niet-medische taken door vrijwilligers gedaan worden. Hierdoor worden de kosten uitermate laag gehouden en komen donaties direct ten goede aan het kind.

Bekijk ARIE in Lima